Стоков контрол

В областта на контрола на стоки от внос, за износ и в страната Евроконтрола ООД предлага:

 • Контрол на количеството и качеството на стоки от внос и за износ, реекспорт, транзит и от вътрешния стокооборот
 • Контрол за качеството на готова продукция
 • Контрол за качеството на влаганите в производство материали и стоки
 • Визуален контрол ( органолептичен )
 • Присъствие при провеждане на изпитания
 • Техническа диагностика
 • Контрол на окомплектовката
 • Контрол на опаковката и маркировката на стоките
 • Контрол на условията за съхранение на стоките
 • Стоки подлежащи на брак или унищожение
 • Проверка на чистотата на превозните средства и установяване пригодността им за товаренето на определен вид стока
 • Контрол върху начина на подреждане на стоката в превозното средство, съобразно вида на стоката и опаковката
 • Сравняване на стоки с представена мостра
 • Инспектиране на стоки под особен залог
 • Ползваме акредитираните от държавната агенция по акредитация и държавната агенция по метрология и технически надзор лаборатории за изпитване и оценяване на различни групи стоки.

Начало | За нас | Аварийни констатации | Средни проби | Стоков контрол | За контакти | English
2005 © Евроконтрола. Дизайн и разработка на сайта www.ingoStudio.net