Декларация

на ръководството на "ЕВРОКОНТРОЛА" ООД за политиката по качество

ЕВРОКОНТРОЛА ООД гр.София е специализирана фирма за количествен и качествен стоков контрол, аварийни констатации и вземане на средни проби.

В условията на засилваща се конкуренция на международния и вътрешен пазар и на непрекъснато повишаване изискванията на клиентите, основна цел на политиката по качеството фирмата е:

Да превърне ЕВРОКОНТРОЛА ООД в просперираща и с висока ефективност фирма, способна бързо и изпреварващо да реагира на съвременните тенденции в бранша.

Постигането на тази цел, както и да получим по-добри финансови резултати и да гарантираме бъдещето на нашата компания, като отчитаме факта, че нашите конкуренти също полагат усилия да подобрят качеството на обслужване на клиентите си, е възможно с изградена система за управление на качеството ISO 9001.

Целта на системата ни е да се гарантира:

  • осигуряване високо качество на извършваната услуга и непрекъснато подобрение
  • приобщаване към европейските изисквания за работа и насоченост към клиента
  • лидерство на ръководството чрез системен подход, извършване периодичен анализ на дейността и фактологичен подход при вземане на решения
  • добри взаимоотношения между отделните експерти, мотивиране и увличане в процесния подход
  • взаимоизгодни отношения с нашите партньори
  • постигане на висока дисциплина и персонална отговорност за качеството на работата от всеки експерт на фирмата

Неотстъпното провеждане на политиката по качество и изпълнението на изискванията на документите на системата по качество са задължение и отговорност на всички работещи в дружеството, независимо от длъжността която заемат.

Ръководството на дружеството е убедено, че персоналът на ЕВРОКОНТРОЛА ООД ясно осъзнава ролята на качеството за развитието и успеха на дружеството и е уверено, че всеки съобразно своите права, отговорности и възможности ще допринесе за изграждане и поддържане на системата по качество.

Като Управители на дружеството,

ДЕКЛАРИРАМЕ

Начало | За нас | Аварийни констатации | Средни проби | Стоков контрол | За контакти | English
2005 © Евроконтрола. Дизайн и разработка на сайта www.ingoStudio.net