Установяване на щети на затраховано движимо или недвижимо имущество причинени от пожар, наводнение, промишлени аварии, кражби и други събития описани в застрахователните полици
Установяване на щети (липси и повреди) на стоките настъпили по време на транспорта или товаро-разтоварните операции
Консултации на транспортни, спедиторски и търговски фирми по нормативни документи касаещи аварийните ситуации
Огледи на стоки и превозни средства, предназначени за износ и реекспорт
Издава документ с превод на искания от клиента чужд език и приложена валутна фактура
Начало | За нас | Аварийни констатации | Средни проби | Стоков контрол | За контакти | English
2005 © Евроконтрола. Дизайн и разработка на сайта www.ingoStudio.net