За нас

Евроконтрола е фирма регистрирана през 1994 година и предлага услуги в областта на:

  • Стоков контрол – контрол на количество, качество и вземане и разработване на средни проби на стоки от внос, за износ, от вътрешния стокооборот, реекспорт и транзит
  • Аварийни констатации за установяване характера и размера на щетите понесени от стоки, застраховани при български и чуждестранни застрахователни компании
  • Извършва консултантски и информационни услуги за набиране документи необходими при предявяване на рекламации възникнали по време на транспорта
  • Предявява претенции за обезщетение по щети настъпили по време на транспорта пред застрахователя или превозвача от името на своя клиент
  • Запазва секретността на данните, получени при набавяне на документи
  • Застрахователни събития – оглед и уреждане на щети
  • Рекламации
  • Бракуване на стоки поради влошени качества, изтекъл срок на годност – по искане на възложителя

Във фирмата работят висококвалифицирани експерти, придобили знания и опит, благодарение на дългогодишен стаж като специалисти в организации от национален мащаб, в който са осъществявали контрол на продукти и услуги и са работили по проблемите за управление на качеството.

Евроконтрола е вписана в търговския регистър на Българската търговско – промишлена палата, като неин член.

Фирмата е авариен комисар на български и чужди застрахователни компании, които признават издаваните от нас аварийни протоколи.

Фирмата разполага с три офиса в София и клонови агенти в страната.

Работим в силно конкурентна среда, но предимство в нашата работа е бързината и качеството на услугите, които предоставяме на нашитеклиенти, своевременната отзивчивост и коректността при взаимоотношенията с партньорите.

TUV СертификатСтратегията на фирмата е съобразяване с пазарните тенденции и икономическите условия в страната, с новите законови и нормативни изисквания. Винаги е търсено оптимално съотношение между високо качество и приемлива цена с цел най – пълно удовлетворяване на изискванията на потребителите.

През 2000 година ЕВРОКОНТРОЛА е сертифицирана по ISO 9002 от TUF Rheinland InterCert, а през 2003 година е пресертифицирана по ISO 9001 със сертификат № 75 100 400 45 на TUF Rheinland InterCert.

Начало | За нас | Аварийни констатации | Средни проби | Стоков контрол | За контакти | English
2005 © Евроконтрола. Дизайн и разработка на сайта www.ingoStudio.net